Mehmet Yakup Yılmaz Body Wrapper

TEK’in tellerine kuşlar mı kondu?

Bugünkü Posta’nın manşeti, Çiller ailesinden kaynaklanan bir skandalı daha gözler önüne seriyor. Devlet kademele­rinde ulaşılan makamların, kişisel çıkarların korunması ve kollanması için nasıl kullanıldığını belgeliyor.

Emin Çölaşan’ın haberine göre olayın cereyan ettiği günlerde Tansu Çiller Devlet Bakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde görev yapıyordu.

Daha sonra Başbakanlığa kadar tırmanacağını tahmin etmedi­ğinden olsa gerek, arkasında yazılı belgeler de bırakarak ilginç bir skandalın kahramanı olmakta mahzur görmemiş olmalıydı.

Yıllar önce, Elektrik İdaresi, Özer Çiller’in sahibi bulunduğu bir şirketin bürosuna altı aylık enerji kullanım bedeli olarak toplam 154 milyon 294 bin liralık bir fatura çıkarmış. Özer Bey’in şirketi bu rakamı fazla bulmuş.

Buraya kadar olan öykü hergün hepimizin başına gelebilecek bürokratik bir aksaklık gibi görünüyor.

Zaman zaman bizlerin de evlerine, işyerlerine böyle hatalı fa­turalar gelebiliyor.

Bu durumda yapılacak iş belli, önce parayı ödeyeceksiniz, sonra da faturanın yüksekliğine itiraz ederek, fazladan tahsil edi­len paranın ladesini isteyeceksiniz.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde devletle vatandaş ilişkisi ne yazık ki böyle yürüyor.

Haklı olduğunuz açıkça belli bile olsa önce parayı ödemeniz is­teniyor, bir hata yapıldıysa bu durum itiraz üzerine sonradan düzeltiliyor.

Bakanlıkta skandal
Çillerler açısından olayın skandal oluşturan niteliği bundan sonra başlıyor.

Tansu Çiller, altını Devlet Bakanı olarak bizzat kendisinin im­zaladığı bir yazı ile durumu Enerji Bakanlığı’na bildiriyor.

Birinci hata: Muhatap Enerji Bakanlığı değil, faturayı kesen Elektrik İdaresi olmalıydı. Ve daha da önemlisi faturaya itirazı Devlet Bakanı olarak Tansu Çiller değil, söz konusu şirketin yet­kilileri yapmalıydı.

Ama belli ki Tansu Çiller, adının başındaki “Devlet Bakanı” unvanının ve Enerji Bakanı ile aynı hükümette görev yapıyor ol­masının kendisine ve aile şirketine bazı avantajlar sağlayabileceği­ni düşünmüş.

İlk İcraat görevden alma
Buna Türkçede “siyasal nüfuzun kişisel işlerde kullanılmasından başka bir ad takmak mümkün değil.

Çiller’in bu yazısı bütün torpil isteklerinde olduğu gibi Enerji Bakanlığı’nın özel kalemi tarafından TEK İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne bildirilmiş. Konunun araştırılıp bakanlığa bilgi verilmesi istenmiş.

TEK gerekli araştırmayı yapmış. Özer Bey’in şirketinin kaçak elektrik kullandığını, ilk faturanın ödendiğini, ancak ardından ge­len faturaların ödenmediğini tespit etmiş, Özer Bey’in şirketinin İdare Mahkemesi’nde açtığı dava da mahkeme tarafından kabul edilmemiş. Borç kesinleşmiş.

Durum TEK Genel Müdürü Sedat Yıldız tarafından Tansu Çiller’e bir yazı ile bildirilmiş.

Aradan bir-iki ay geçince Başbakan olan Tansu Çiller’in İlk icraatı ne olmuş dersiniz? Çiller, Sedat Yıldız’ı görevinden almış.

İkinci hata: Bir Devlet Bakanı, yasalara aykırı bir iş yapmasını istediği bir genel müdürü, başbakan olunca görevden alıyor. Üs­telik bu akçalı bir İş ve doğrudan kendi ailesi ile ilgili..

Çiller’in Başbakan olmasından sonra söz konusu faturanın ne olduğu, ödenip ödenmediği henüz bilinmiyor.

TEK bu konuda bakalım nasıl bir açıklama yapacak?

Eğer, faturanın Başbakan’ın bizzat verdiği bir emirle yırtılıp atıldığını da söylerlerse hiç şaşırmayacağım.

Çünkü Çiller ailesinin, sahip oldukları devlet imkanlarını ken­dileri için kullanmakta bir sakınca görmediklerini, aradan geçen yıllar içinde öğrendik.

DYP’nin Refah’a faydası
Tansu Çiller şimdi TEDAŞ’daki bazı yolsuzluklarda sorumlulu­ğu olup olmadığının araştırılması için bir Meclis Araştırma Komisyonu’nun önünde ter dökecek.

Önümüzdeki günlerde benzer bir soruşturma komisyonu TOFAŞ ihalesindeki bazı karanlık noktaların aydınlığa kavuşturulma­sı için de kurulacak.

Açıkça söylemek istiyorum ki, bu komisyonların çalışmaların­dan herhangi bir sonuç çıkacağına inanmıyorum.

Komisyonlar büyük bir ihtimalle hem bazı yasal boşluklar yü­zünden hem de siyasi bazı kaygılar nedeniyle görevlerini doğru dürüst yapamayacaklar.

Peki bu durumda da Tansu Çiller aklanmış olacak mı?

Suna Abla’nın Çiftliği skandalından sonra bir de TEK skandalı yüzünden toplum vicdanındaki durumu ne olacak?

Bugün sırf siyasi ikbal uğruna Tansu Hanım’ın yaptıklarına göz yuman, onu savunan DYP’li yönetici ve bir kısım milletvekili bu soruyu kendilerine de sormalılar.

Gelecek seçimlerde tek başına iktidar olacağı şimdiden görü­nen Refah’ın bu duruma gelmesinde, Çillerler’in ve onlara hizmet için yanşan DYP’lilerin ne kadar payı var dersiniz?