Mehmet Yakup Yılmaz Body Wrapper

AKP'de marjinalleşme tehlikesi

 Aslına bakarsanız “zina”nın Türk Ceza Kanunu’na bir suç olarak yeniden sokulması girişimlerine hiç şaşırmadım.
Şaşırmadım, çünkü AKP hükümetinin genel performansına bakınca “icraatın” bu tür konulara kayacağını başından beri tahmin ediyordum.

Hükümet iktidara geldiğinde iyi bir konjonktür yakalamıştı.
Bir önceki hükümet döneminde hazırlanan ekonomik programın sonuçları alınmaya başlamıştı. Enflasyon ve faizler düşme eğilimine girmişti..
Hükümet başlangıçta gönülsüz de olsa programı uygulamaya devam etti ve ekonomik göstergeler Türkiye’nin geleceği için olumlu sinyaller vermeye başladı.
Ancak şu da bir gerçek: İşsizlik sorunu büyüyerek varlığını muhafaza ediyor.
Ekonomik göstergelerdeki iyileşme henüz halka yansımadı.
Esnaf halinden mutlu değil.. Özellikle Anadolu’da kısıtlı sermaye olanakları ile faaliyet göstermeye çalışan sanayici ve tüccar da aynı şekilde şikâyetlerine devam ediyorlar..
Hortumculardan hâlâ hesap sorulabilmiş değil. Ellerindeki bankaları soyup içini boşaltanlar eski tatlı hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Banka soyguncularından çaldıkları paralar tahsil edilemedi.
Büyük önem verilen özelleştirme faaliyetleri tıkanmış durumda.
Bütün bunların üzerine birçok vatandaşımızın yaşamına mal olan “hızlı tren” beceriksizliğinin eklendiğini de hesaba katmak gerek..
Sadece boşanma nedeni
Tek başına iktidar olduğu halde bu önemli konuların hiçbirinde kayda değer bir ilerlemeyi sağlayamayan hükümetin, işi döndürüp dolaştırıp ideolojik temelleri de olan bu tür konulara getirmesi kaçınılmazdı.
AKP zannediyor ki bu tür girişimler, kendisine umut veren kitlelerdeki hayal kırıklığını giderebilir, geniş kitleler bu tür yasal düzenlemelerle tatmin edilebilir.
Anayasa Mahkemesi önce 1996’da, sonra 1998’de verdiği iki ayrı kararla ceza yasalarımızdan “zinanın suç olduğuna ilişkin” hükümleri kaldırdı.
Yani yaklaşık 8 yıldır Türkiye’de “zina” suç değil. Sadece bir “boşanma nedeni”..
Sekiz yıldır sırf bu nedenle zina olaylarının arttığına ilişkin nasıl bir veri var elimizde? Ya da, Türk halkının en önemli sorununun “zinanın suç sayılması” olduğunu gösteren hangi araştırma sonucu?
‘İkinci’ yola sapmak
Seçimlerden sonra AKP’nin önemli bir dönemeçte olduğunu yazmıştım.
Şöyle düşünüyordum: Eğer AKP geniş halk kitlelerinin sorunlarını çözer, ekonomik rahatlamayı sağlar, toplumu kemiren ve halkta isyan duyguları yaratan yolsuzlukların üzerine gidebilirse bir merkez partisine dönüşür ve uzun yıllar Türkiye’nin en büyük partisi olma özelliğini korur.
Eğer AKP iktidarı bunu başaramazsa, başarıyı kendi tabanı saydığı küçük bir kitleyi mutlu edebilecek “marjinal” politikalarda aramaya yönelir, bunun sonucunda marjinal bir parti durumuna düşer.
Öyle görünüyor ki AKP yönetimi içindeki bazı aşırı unsurların da etkisiyle ikinci yola doğru yöneliyor.
Durduk yerde “imam hatip tartışmaları” çıkarılmasının nedeni de bu, TCK’ya son anda “zinanın suç sayılması” türünden maddeler sokuşturulmaya çalışılmasının nedeni de bu..
Bu politikayla AKP yönetimi belki tabanındaki bazı aşırı unsurları tatmin edebilir ama Türkiye’nin “muhafazakâr” çoğunluğuna hitap eden bir parti olmayı başaramaz.