Mehmet Yakup Yılmaz Body Wrapper

Milliyet'ten bir ilk daha

 Gazetemiz bugün bir “ilk”e daha imza atıyor.
“Milliyet Referandumları” adını verdiğimiz bu yeni uygulamanın ilk deneyimini, yaklaşan CHP kurultayı nedeniyle gerçekleştireceğiz.

“Milliyet Referandumları”na neden gerek görüldüğünü okuyucularımıza açıklamak istiyorum.
Türkiye, bu yıl sonunda Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlayacak.
Önemli ekonomik ve toplumsal konularda büyük dönüşümlerin eşiğindeyiz. Böyle bir ortamda halkın gerçekte ne düşündüğünün, olaylar ve sorunlar karşısındaki tutumunun ne olduğunun bilinmesinde siyasetçiler açısından olduğu kadar, toplumun geneli açısından da sayılamayacak kadar çok yarar var.
Bu tür durumlarda bugüne kadar başvurduğumuz yol, “anketler” yapmaktı.
Bir araştırma şirketiyle birlikte yürütülen ve Türkiye’yi temsil ettiği varsayılan küçük bir örneklemden yola çıkılarak yapılan anketler..
Geçmişte özellikle seçim dönemlerinde Milliyet de dahil olmak üzere birçok yayın kuruluşu bu yöntemi kullandı ve halkın ne düşündüğünü tespit etmeye çalıştı.
“Milliyet Referandumları” uygulaması aynı mantıktan yola çıkmakla birlikte, bu kez örneklemi tüm ülkeye yaymayı hedefliyor.
Bunun amacı, çok daha geniş bir kitleye olaylar ve sorunlar hakkında ne düşündüklerini sormak ve halkın gerçek düşüncesini tespit edip bunu kamuoyuna aktarmaktır.
Bugün yayımladığımız ve halkın CHP’nin başında kimi görmek arzusunda olduğunu tespit etmeye yönelik anket, tıpkı bir kamuoyu araştırmasında olduğu gibi değişik sorular içeriyor.
Böylece çapraz doğrulama olanaklarına sahip olabileceğiz ve gerçeğin ta kendisini yakalama konusunda daha iddialı olabileceğiz.
Öte yandan örneklemin bu derece geniş olabilmesinin sağlanması, bizi değişik kişi ya da grupların manipülasyon olasılıklarına karşı da koruyacak.
Şunu da belirtmeliyim ki, bu tür bir manipülasyon yapıldığını tespit edersek, onu açıklamaktan da kaçınmayacağız.
Bugün yayımladığımız anket formunda CHP’de lider adayı olarak bazı isimler göreceksiniz.
Bu isimler tesadüfen ya da biz öyle istediğimiz için seçilmedi.
Bu kişilerin hepsi şu ya da bu dönemde CHP Genel Başkanlığı için adı geçen kişilerdir.
Bununla birlikte okuyucuların kendilerinin uygun gördükleri isimleri yazabilecekleri bir yanıt seçeneği de anketimizde yer alıyor.
Öte yandan şunu da belirtmeliyim ki, bu ankette “CHP Genel Başkanı Adayı” olarak yer alan isimler, şu ana kadar adaylıkları açıklanmış ya da açıklanacağı kesinleşmiş kişilerdir. Bu tarihten sonra ortaya çıkabilecek adaylarla ilgili bir değerlendirme yapabilmemize elbette olanak yok.
Sizlerden ricamız, doldurulması beş dakikanızı bile almayacak bu anketi yanıtlayıp yurt çapında üç bin gazete bayisine, bazı alışveriş merkezlerine, Petrol Ofisi’nin gazete satılan istasyonlarına konulacak sandıklara atmanızdır.
Dileyen okuyucularımız ankete internet üzerinden www.milliyet.com.tr adresinden de ulaşabilirler. İnternette her okuyucunun sadece bir kez oy kullanabilmesi için gerekli düzenlemeyi de yapmış bulunuyoruz.
Bize ulaşan sonuçlar Tarhan Erdem yönetiminde değerlendirilecek ve gazetemizde açıklanacak.
Hep söylediğim gibi, bizim işimiz topluma bir ayna tutmaktır. O aynadan yansıyan şey ne olursa olsun onu okuyucularımıza duyurmamız da gazetecilik sorumluluğumuzun gereğidir.
Şimdi söz, sesini siyasetin zirvelerine duyuramamaktan yakınanların: CHP’nin genel başkanı kim olsun?