Mehmet Yakup Yılmaz Body Wrapper

Kurumsal yurttaşlık

Dün gördüğüm bir gazete ilanından söz etmek istiyorum. “Bir mum yakıyoruz” başlığı ile yayınlanan ilan­daki fotoğraf ve ilanın altındaki imzay­dı, ilgimi çeken.

Birbirlerine kulak takmış çocukları gösteren ilanın altında bir bankanın, Toprakbank ile Türkiye Eğitim Gönül­lüleri Vakfı’nın imzası vardı.

Böylesine sevimli bir fotoğrafın bir banka ile biraraya gelmesini yadırga­madım değil. Ancak, ilanın altını oku­yunca bizde de “kurumsal yurttaşlık” bilincinin gelişmeye başladığını göre­rek sevindim.

Bir süredir dikkatimi çekiyordu biz­de de artık ticari kuruluşlar, yalnızca ti­caret yapmakla uğraşmıyorlar. Onları yalnızca bilançoları, kar-zarar tabloları ilgilendirmiyor.

Onların da bir kurum olarak yurt­taşlık bilinçleri gelişiyor. Etraflarında olan bitene karşı daha duyarlı davran­maya çalışıyorlar.

Unilever, Procter & Gamble gibi yabancı şirketlerle başladığını sandı­ğım bu davranış biçimini bir süredir bankalar çok başarıyla yürütüyorlar.

Örneğin Garanti Bankası çevre korunmasında önemli projelerle ilgileni­yor. Kimse onlardan böyle bir şey beklemediği halde; karlarının bir bölü­münü bu işe harcıyabiliyorlar.

Yapı Kredi Bankası’nın kültürel faa­liyetlerinden şahsen çok yararlanıyo­rum. Orijinal dilinden okuyamayaca­ğım bir çok yazarı bu sayede tanıdım.

Size sözünü ettiğim ilan da Toprak­bank ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın işbirliğini anlatıyor.

Toprakbank’ta çalışanlar bundan böyle maaşlarından her ay gönüllü olarak kestirdikleri paraları bu vakfa ba­ğışlayarak Türk eğitimine katkıda bu­lunmaya çalışıyorlar. Vakıf da bu pa­ralarla okullar, labaratuarlar açıyor.

Amerika’da yaygın olarak uygulan­dığını bildiğimiz, maaşlardan otomatik olarak yapılan kesintilerin hayır ku­rumlarına bırakılması uygulamasının bir örneği bu.

Başka örnek var mı bilmiyorum ama Türkiye’de bunun yaygınlaşmasını diliyorum. İnsanların maaşlarından kendi rızalarıyla kesilecek birer siga­ra parasının okuldan çok cami yapılan ülkemizde önemli bir açığı kapatacağı­na inanıyorum.