Mehmet Yakup Yılmaz Body Wrapper

Basında kış temizliği

Posta, çıktığı ilk günden beri Türk Basınında dürüstlük ve temizlik ilkelerinin savunucusu oldu.

Bu yüzden rakiplerinin çok saldırılarına maruz kaldı, ama bildiği yoldan da dönmedi.

Bir süredir Türk basınında olan düzenbazlıkları açıklamak gibi şerefli bir rolü üstlendik.

Bizi bu köyden kovmak, dilimizi kesmek, ka­lemimizi kırmak gibi şeylerle tehdit etseler bile doğruları söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Bir süredir dışardan bakıldığında Türk bası­nında gazeteler arasında bir kavga varmış gibi görünüyor.

Gazetelerin birbirleriyle kavga ettiği gibi bir hava yayılmak isteniyor.

Bunun bir tek sebebi var.

Posta’nın ortaya çıkardığı gerçekleri, “bir kavgada söylenmiş geçersiz sözler” hali­ne getirmeyi istiyorlar.

Posta’nın ortaya çıkardığı pislikleri örtemedikleri için, ortalığı gürültüye verip, “bakın ga­zeteciler yine boğazlaşıyorlar” dedirtmek isti­yorlar.

Ne yaparlarsa yapsınlar, Posta’yı yolundan döndüremiyecekler.

Öte yandan bunu bir kavga olarak görmek istiyorlarsa, biz buna da varız.

Evet biz kavgacıyız!

Türk basınını sülükler ve asalaklardan temiz­lemek için kavgamız var.

Temiz bir basın yaratmak için kavgamız var!

Kapalı kapılar ardında başka, suç üstü yaka­lanınca başka konuşanlara karşı kavgamız var!

Biz, gazetecilerin hükümet pazarlıklarında kuryelik yapmayacağı bir basın için kav­ga ediyoruz.

Biz, gazete sahiplerinin devlet bankaları ara­cılığıyla banka sahibi olma planlarını boşa çı­karmak için kavga ediyoruz.

Biz, Türkiye’nin en büyük kamu bankalarından birisinin imkanlarının belli bir gurubun çıkarları için hortumlanmasına karşı çıktığımız için kavga ediyoruz.

Kavgamız, basındaki kış temizliği bitene ka­dar da sürecek.

Kimseden korkumuz, kimseye veremeyece­ğimiz bir hesabımız yok!

Hodri meydan!