Mehmet Yakup Yılmaz Body Wrapper

Bill Bernbach dedi ki…

 Bill Bernbach, reklam dünyasının nabzını elinde tutan Advertising Age Dergisi’nin “yüzyılın en ilham veren reklamcısı” olarak tanımladığı bir isim. Ofis boy olarak başladığı ve reklam yazarı olarak sürdürdüğü mesleğinde ünlü DDB Ajansı’nı kurarak zirveye tırmanmayı başarmış bir reklamcı.

Ondan “reklamcılığı yüksek sanat ve gerçek bir meslek haline getiren adam” olarak söz ediliyor. Kendisi de, reklam dünyasındaki varlığını “kuralların yıkılmak için varolduğunu herkese göstermeköle açıklıyor.

Bir yol arayan herkese
DDB’nin Türkiye’deki ortağı Medina / Turgul, yılbaşı nedeniyle Bernbach’ın sözlerinden oluşan bir kitapçık yayımladı. Bugün o kitapçıktan bazı alıntılar yapmak istiyorum.
İlk bakışta bir reklamcının kendi mesleği ve meslektaşları için söylediği bu sözlerin geniş bir okuyucu kitlesini neden ilgilendireceğini sorgulayabilirsiniz. Ama eminim bu sözleri okuyup, arkasındaki fikri kavradıktan sonra bunların iş yaşamlarında yeni bir yol arayan herkes için bir şeyler ifade ettiğini de göreceksiniz.

‘İnsanlara heyecan verin’
Söz Berbbach’ın:
“Sanatçının yıktığı şey kurallardır. Akılda kalanlar asla formüllerden oluşmaz.”
“İnsanları heyecanlandıran şey yalnızca onlara ne anlattığınız değil, bunu nasıl söylediğinizdir.”
“Bir sayfaya ağlayan bir adam resmini koyabilirim, bu sadece ağlayan bir adam resmi olacaktır. Ya da onu sayfaya öyle bir yerleştirebilirim ki, ağlamanız gelir. İkisinin arasındaki fark sanattır; iş dünyasının ısrarla reddettiği, elle tutulamayan bir şey.”
“Taklit, ticari intihar olabilir.”
“Kamunun görüşlerini ölçmeye o kadar alışmışız ki, bunları aslında şekillendirebileceğimizi unutuyoruz. İstatistiklere bakmaya o kadar kaptırmışız ki, o istatistikleri bizim yaratabileceğimizi göz ardı ediyoruz.”
“Ne kadar yetenekli olursanız olun, var olmayan bir ürün yararı icat edemezsiniz. Eğer buna kalkışırsanız, yapacağınız basit bir numara olmaktan öteye geçemeyecek ve tutmayacaktır.”

‘Önce hayal edin’
“Büyük hatalar kendimizden sorgulanmayacak kadar emin olduğumuz zamanlarda yapılır.”
“Bilgi herkesin ulaşabileceği bir şeydir. Ama gerçek sezgi ve bilgiden fikre geçiş size, yalnızca size aittir.”
“İki farklı tavır takınabilirsiniz: Birincisi soğuk ve matematiksel, ikincisi sıcak ve samimi bir ikna yöntemidir. Ben şiddetle ikincisini öneriyorum. Çünkü iletişim alanında şöyle bir gerçek vardır: Entelektüel olmaya çalıştıkça, ikna kabiliyetinizi oluşturan sezgisel yeteneklerinizi kaybedebilirsiniz. Halbuki insanları asıl etkileyen ve duygulandıran da bu yeteneklerdir.”
“Bizi sıkmayı başaramayacak hiçbir şey yoktur.”
“Ürününüze inanmalısınız, yaptığınız işe de. Yalnızca güçlü bir inanç size işinizi canlandıracak enerjiyi kazandırır.”

Gelecek cesur insanlarındır
“Gerçek, insanlar size inanmadığı sürece gerçek değildir. Anlattığınız şeyi anlamazlarsa size inanmazlar. Sizi dinlemezlerse, anlattığınız şeye inanmazlar. Anlattığınız şey ilginç değilse, sizi dinlemezler. Ve eğer anlattığınız şeyi hayal gücünüzle süsleyerek özgün ve yepyeni bir yöntemle anlatmazsanız ilginç olamazsınız.”
“Yarın hâlâ bir işi olanlar, geleceğin her zaman olduğu gibi sadece cesur insanlara ait olduğunu anlayanlardır.”
“Eğer bir konuyu savunuyorsanız, size karşı ya da sizden yana insanlar olacak. Ama eğer hiçbir şey savunmuyorsanız, o zaman size karşı kimse olmayacak, sizden yana da.”