Mehmet Yakup Yılmaz Body Wrapper

Ekonomik suça ekonomik ceza

  Türk Ceza Kanunu’nun 313. maddesi cebir (zor – şiddet) unsuru içermeyen örgütlü suçlara verilecek cezayı belirliyor.

Meclis, bu maddeden yargılananların davalarına ağır ceza mahkemelerinde bakılmasını öngören bir yasa çıkarmıştı. Cumhurbaşkanı’nın yasayı veto etmesinin ardından TBMM komisyonu yasayı aynen benimseyerek genel kurula yollama kararı aldı. Öyle görünüyor ki yasa Meclis’te de aynen kabul edilecek ve Cumhurbaşkanı’nın vetosu böylece aşılarak, yürürlüğe girecek.
Yargıtay bir süre önce zaten bu tür davaların ağır ceza mahkemelerinde görülmesine yönelik bir karar almıştı ve DGM’ler ellerindeki davaları ağır cezaya devretmeye başlamışlardı.
Uygulamada bu maddeden daha çok el konulan bankaların yöneticileri yargılanıyorlar. En başından itibaren bu davaların Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nde açılmış olması hataydı.
Hatta bu davaların yetkisi tartışılabilecek DGM’lerde açılmasının ileride bozma nedeni olacağı ve işlenmiş bir suç varsa suçluların bu nedenle cezasız kalabileceği o günlerde çok yazıldı.

Çözüm ihtisas mahkemesinde
Şimdi de bu davaların ağır cezaya devredilmesinin zaman aşımına yol açabileceği ve bu nedenle varsa suçluların cezalandırılmaktan kurtulabileceği ileri sürülüyor.
Aslına bakarsanız hükümet hazır bu konuda yasal bir düzenleme yapıyorken daha gerçekçi hareket edebilirdi.
Çözüm yalnızca bu tür davalara bakacak bir ihtisas mahkemesinin kurulması olmalıydı.
Konuyla ilgili uzmanların, denetçilerin de görev alabilecekleri, bu tür davalarda tecrübeli hâkimlerden kurulmuş bir ihtisas mahkemesi..
Sanıkların DGM’lerde kullanamadıkları haklarını kullanabilecekleri, hızlı ve adil yargılama yapacak, delilleri hızlı toplayıp suçsuz insanların uzun süre tutuklu kalmalarını önleyecek bir yargılama biçimi..
Ne yazık ki biz Türklerin ‘hukuk anlayışı’ sanığın kim olduğuyla, neyle suçlandığıyla, o sırada kamuoyuna hâkim olan havayla kolayca değişiklik gösterebiliyor.

Artık hukuk istiyoruz
“Bizden” saydığımız sanıkların sahip olmalarını istediğimiz hakları, “bizden” saymadığımız sanıklara çok görüyoruz.
Yargılanması tamamlanmamış, mahkûmiyet kararı kesinleşmemiş herkesin masum sayılması gerektiğini vazeden en önemli hukuk kuralını unutarak peşin suçlular yaratıp, onlara hemen cezalar kesilmesini istiyoruz.
Ya da tam tersi oluyor.. Suçlular masum muamelesi görebiliyor..
Her iki toplumsal ruh durumunun da hukuku yaraladığını, halkın hukuka olan güvenini ve inancını sarstığını görmek istemiyoruz.
Hükümet, 313. madde ile ilgili olarak yapılacak düzenlemenin hemen ardından vakit geçirmeden bu tür davaların herkesçe kabul edilebilir mahkemelerde görülmesini sağlayacak düzenlemeyi de yapmak zorundadır.
Evet, ekonomik suçun cezası da ekonomik olmalıdır. Bu gerekçenin ardına saklanan asıl niyet de ekonomik suçu işlediği saptanan kişilere suçsuz muamelesi yapmak olmamalıdır..