Mehmet Yakup Yılmaz Body Wrapper

Kestane kebap, acele cevap!

Devlet Bakanı Yaman Törüner’in eşi Alev Hanım’ın “ticaret komisyonculuğu” yapmak amacıyla bir şirket kurduğu haberi, bütün gazetelerle aynı anda Posta’ya da geldi.

Haberin gazeteler tarafından duyulduğunu öğrenen Alev Hanım hemen bir açıklama yaptı.

Kurduğu şirketin esas olarak yayıncılık alanında faaliyet göstereceğini söyledi. Alev Hanım’a göre şirket internet gibi alanlarda, da hizmet üretecek, elektronik yayıncılık işiyle de uğraşacaktı.

Posta dışındaki tüm gazeteler bu yalanı yuttular. Hatta bunlardan bir tanesinde, “olanca sarışınlığıyla” çektirdiği bir fotoğrafının altına Alev Hanım’ın Türk yayıncılığıyla ilgili özlü düşünceleri de aktarıldı.

Ekonomik alanlarda uzman bir gazetecinin imzasıyla yayınlanan bu habere göre, Alev Hanım, Türk yayıncılığının şu an içinde bulunduğu durumu eleştiriyor ve yayıncılığın nasıl yapılacağını herkese göstermek istediğini de söylüyordu.

Ertesi gün bir tek Posta, yapılan işin ahlak kurallarına ve siyasi geleneklere aykırı olduğunu söylüyor ve birinci sayfasının manşetinden “Hayırlı işler Alev Hanım” diye de haykırıyordu.

Arşivler hiç yanılmaz
Büyüklükleri kendilerinden menkul gazeteler ise o gün okuyucularına Alev Hanım’ın bir yayıncılık şirketi kurduğunu duyurdular.

Posta’nın yalanı ortaya çıkarmasının ardından Alev Hanım olayı, Türkiye gündeminin birinci sırasına yerleşti.

Şimdi bazı gazetelerdeki bazı meslektaşların, kendi gazetelerine pay çıkarmak için Alev Hanım olayını sahiplenmeye çalışmalarını, bu yüzden bıyık altından gülerek seyrediyoruz.

Beşer şaşar, ama arşivler yanılmaz. Herkese geri dönüp, olayın Posta tarafından patlatıldığı gün gazetelerinde hangi haberlerin çıktığını okumalarını öneriyorum.

Bu aynı zamanda Posta’nın gündem belirlemekteki gücünün ne olduğunu da dost düşman herkese gösterme imkanını bize veren iyi bir örnek oldu.

Alev Hanım, bir süredir koruduğu suskunluğunu dün bozdu.

Önce “ticaret komisyonculuğu” şirketindeki hisselerini ortağına devrettiğini açıkladı, arkasından da bu haberi yayın konusu yapan gazeteleri mahkemeye vereceğini bildirdi.

Yazıişleri masasında bunu konuşurken hepimiz aynı şeyi söyledik: Mahkemeye vermezsen, hatırımız kalır!

Cevapsız sorulara mahkeme fırsatı
Ortada hiç kimsenin örtemeyeceği çıplak bir gerçek var. Alev Hanım daha kolay anlayabilsin diye, madde madde yazıyorum.

1-Alev Hanım bir arkadaşıyla beraber, “iç ve dış ticaret danışmanlığı” yapmak amacıyla bir şirket kurdu ve bu şirketi “72 numaralı ticaret komisyoncuları” meslek gurubunda olarak Ticaret Odası’na tescil ve kayıt ettirdi.
2- Ne büyük bir tesadüf ki Alev Hanım’ın komisyonculuk yapacağı alandaki resmi düzenlemeleri ve önemli kararları alıp, uygulamakla sorumlu Devlet Bakanı Alev Hanım’ın sevgili eşi Yaman Bey’di.
3- Alev Hanım, foyası ortaya çıkınca herkesi çocuk yerine koyup “yayıncılık” yapacağını açıkladı.
4- Bu yalanı bazı gazeteler yuttu. Ancak Posta yutmadı ve olayı Türk kamuoyuna duyurdu.
5- Posta, Alev Hanım’ın kurduğu şirketin ne amaçla kurulduğunu Ticaret Sicili Gazetesi ve İstanbul Ticaret Odası kayıtlarıyla birer birer ortaya koydu.
6- Alev Hanım’ın beyi, şirketin amaç maddesinin “yasal prosedür gereği” öyle yazıldığını söyledi.
7- Hukukçular ve Posta, Yaman Bey’in doğru söylemediğini, bu en temel doğruları bilmeyen bir insanın nasıl olup da bakanlık yaptığının anlaşılamadığını söylediler.
8- Alev Hanım şimdi yaptığı hatanın ne olduğunu anladı ve şirketteki hisselerini devrediyor. Ama nedense doğruları yazıp kendisini uyaran gazeteleri de mahkemeye vereceğini söylüyor.

Evet sevgili okuyucular, olayın gelişimi kısaca böyle.

Şimdi Alev Hanım’ın bizi mahkemeye vermesini bekliyoruz. Belki böylece daha önce kendisine sorduğumuz ve cevap alamadığımız soruları mahkeme huzurunda bir kez daha sorma imkanımız olur.

O da mahkemeyi ve bizi aydınlatacak açıklamaları yapar.

Liderlere düşen görevler
Bu arada cevap beklediğimiz bazı şahıslar daha var. Onların da cevaplarını sabırsızlıkla bekliyorum.

Mesut Yılmaz’a: Bir bakanınızın eşinin bu girişimini nasıl buluyorsunuz? Hükümet başkanı olarak bu girişimi onaylıyor musunuz? Yaman Bey’i çağırıp olayın aslının ne olduğunu kendisinden öğrenmek ihtiyacını hissettiniz mi? Aldığınız cevap sizi tatmin etti mi?

Tansu Çiller’e: Elinden tutup önce milletvekili sonra da bakan yaptığınız bu adamın ve eşinin davranışlarını onaylıyor musunuz? Onları korumanızın altında sizin ya da sevgili eşinizin özel bazı hesapları mı yatıyor?

Necmettin Erbakan’a: Ana muhalefet partisi olarak bir bakanın siyasi ahlakla bağdaşmayan bu girişimini” Meclis’e getirmeyi, bakan için gensoru vermeyi düşünüyor”musunuz?

Bülent Ecevit’e: Hükümete destek vaadiniz, Yaman Törüner ve Alev Hanım olayındaki gibi konuları da kapsıyor mu? Yaman Bey’in memuriyeti sırasında edindiği serveti için özel bir soruşturma isteyecek misiniz?

Deniz Baykal’a: Yaman Bey için Meclis’te özel bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Böyle birisinin dış ticaret, gümrükler ve Eximbank’tan sorumlu bakan olarak kalmasını, içinize sindiriyor musunuz?

Sorular bunlar. Kestane kebap, acele cevap!