Mehmet Yakup Yılmaz Body Wrapper

Milli Piyango gözünü aç!

Türk basınının saygınlığını koruması, Türk demokrasisinin vazgeçilmez gerekliliği olarak görüyoruz. Türkiye’de demokrasinin gelişmesinin yolunu basının iktidarı etkin bir şekilde denetlemesinden geçtiği düşüncesindeyiz.

Posta bu nedenle yalnızca hükümeti, bürokratları ve siyasileri değil, Türk basınını da büyütecinin altında tutmaya özen gösteriyor.

Bilindiği gibi Milli Piyango İdaresi, bir kanunla özel kuruluşların ve gazetelerin yaptıkları promosyonları denetlemekle yükümlü. Milli Piyango bu denetim görevini bazı özel sektör kuruluşlarının promosyonlarında titizlikle yerine getiriyor. Ancak, Posta’nın burnuna gelen bazı kokular, aynı özen ve titizliğin bazı gazeteler tarafından düzenlenen lotaryalarda gösterilmediği yolunda.

Bu gazete geçtiğimiz hafta başından beri otomobil vereceğini söyleyerek günlük aç-kazan biletleri dağıtıyor. Ancak gazetesinde ilan edildiği gibi 101 tane otomobili dağıtmaya niyeti yok gibi. Duyumlarımız 15 gün sürecek çekilişlerde ancak 15-20 otomobil dağıtılacağı şeklinde.

Nitekim ilk haftanın sonuçları Posta’nın istihbaratını destekliyor. İki haftalık çekilişin ilk haftasında kazanıldığı ilan edilen otomobil sayısı sadece yedi.

Gazetede üç gün üstüste yayınlanan isimlerden üç tanesi de tekrar yayınlanan isimler. Üstelik bu tekrarlar isimlerin doğruluğu konusunda kuşkular yaratacak yanlışlıkları da içeriyor. 13 Nisan’da İstanbul adresli görünen şahıs, 14 Nisan’da Konya’da oturuyor görünüyor.

Gürültülü televizyon kampanyalarıyla da desteklenen bu “şeytanlığın” Türk okuyucusuna zarar vermesini ve diğer basın kuruluşlarıyla yaptığı haksız rekabeti önlemek gerekiyor.

Burada görev Milli Piyango İdaresi’ne düşüyor. Milli Piyango Müdürlüğü yasal görevlerini yerine getirmeye korkmamalı. Türk okuyucusunun bu tür küçük hilelerden zarar görmesini engellemeli. Nasıl, özel sektörün diğer kuruluşlarının ensesinde bu yüzden boza pişiriliyorsa, bunu yapan bir gazete diye ayrıcalık taşımamalı. Milli Piyangocular eğer görevlerini yapmazlarsa, Posta’nın tokatının da kendi enselerinde patlayacağını bilmeliler.