Mehmet Yakup Yılmaz Body Wrapper

Oltan Bey eşini mi boşayacak?

ANAP Milletvekili Oltan Sungurlu, dünyada yapacak başka işi kalmamış gibi bir yasa önerisi hazırladı ve Meclis Başkanlığı’na verdi.

Oltan Bey’in yasa tasarısı, Medeni Kanun’da değişiklik yapılarak boşanma sırasında eşlerin, malları eşit oranda paylaşmalarının önüne geçilmesini hedefliyor.

Tasarı şöyle: “Boşanma halinde eşlerden birinin ‘talebi üzerine, evlilik süresince kazanılmış veya değerlendirilmiş malvarlığının taksiminde, hakim bu süre içinde eşlerin malvarlığının edinilmesindeki etkinlikleri, evlilik süresi, nafaka ve diğer her türlü unsuru hak ve nefaset ölçüleri içerisinde göz önünde bulundurur.”

Oltan Bey’in önerisi kabul edildiğinde, malların paylaşımında, o malın kazanılması sırasında kimin çalıştığı dikkate alınacak.

Türkiye’de evli kadınların çalışmalarının önünde birçok engel var. Toplumun büyük kesiminde evlendikten sonra, hele hele bir de çocuk doğurduktan sonra kadının çalışmasının normal karşılanmadığı bir gerçek.

Kadının çalışmasının normal gözle görüldüğü birçok durumda da çocukların bakımındaki güçlükler, işverenlerin küçük çocuklu kadınlara iş vermekteki gönülsüzlükleri gibi faktörler kadınların çalışmasını ciddi olarak engelliyor.

Ayrıca ülkemizde zaten yaygın olan işsizlik ve erkek işçinin tercih edilmesi nedeniyle kadınların iş bulmalarında da ciddi güçlükler var.

Bu durumda kadınların büyük bir bölümü boşanma sırasındaki mal paylaşımında yalnızca ‘evdeki mesaileri oranında’ pay alabilecekler.

Yani evde yaptıkları temizlik, yemek pişirme, çocuk bakma vs. gibi işlerin o günün şartlarındaki piyasa değeri neyse, maldan aldıkları pay o oranda olacak.

Kadının evde oturup çocuklara bakmasının, evin temel ihtiyaçlarını karşılamasının, erkeğin dışarda rahatça çalışıp para kazanması üzerinde bir rolü olmadığı varsayılacak.

Hayatının en verimli yıllarını evde oturup aile düzeninin gerektirdiği işleri yaparak geçiren kadın böylece, üç kuruş kazanınca gözü dışarıya bakmaya başlayan ortalama Türk erkeğinin elinde oyuncak olacak.

Oltan Bey’in aklına bu anlaşılması çok güç fikri kimin düşürdüğünü gerçekten çok merak ediyorum.