Mehmet Yakup Yılmaz Body Wrapper

Yassah hemşerim-2

Dünkü yazımda, Hakkâri ile Bodrum arasında ‘müzikli eğlence yerleri açısından’ bir fark göremeyen İçişleri Bakanı’nın sözlerini eleştirmiştim.

Sabah İçişleri Bakanlığı’ndan 26 sayfalık bir faks aldım. Bakanlık basın müşavirliğinden yollanan bu faksta İçişleri Bakanı’nın sözlerinin yanlış anlaşıldığına ilişkin herhangi bir not yoktu.
Bakanlığın bana gönderdiği faks metni ‘Açılması izne bağlı yerlere uygulanacak işlemler hakkında yönetmelik’, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ‘Umuma açık eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri’ne ilişkin 29 nolu genelgesi ve Çevre Bakanlığı’nın ‘Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 1998 / 7 no’lu genelgesinden oluşuyor.
Yönetmelik ve genelgeler açıkça gösteriyor ki ‘müzikli eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri’ bakımından Hakkâri ile Bodrum arasında önemli farklılıklar var. Ayrıca gece 24.00’ten sonra müzik yayınının tamamen kesilmesinden değil, ‘gürültü rahatsızlığı verecek şekilde müzik yayını yapılmasından’ söz ediliyor.
Gece saat 24.00’ten sonra ‘gürültünün önlenmesine’ ilişkin bakanlık kararının yerel yetkililer tarafından nasıl algılandığını geçen yılki uygulamalardan gayet iyi hatırlıyorum.
Emniyet güçlerinin eğlence yerlerini nasıl denetlediğini ve müziği nasıl kapattırdığını da unutmuş değilim.
Bu uygulamanın özellikle İstanbul’da sadece açık eğlence yerlerini değil, kapalı eğlence yerlerini de nasıl kapsadığını unutanlar da bir yıl önceki gazetelere dönüp hafızalarını tazeleyebilirler.
İçişleri Bakanı’nın yönetmelikleri tekrar hatırlatan genelgelerinin ‘kraldan çok kralcı’ yerel bürokrasi tarafından nasıl algılandığı ve ne düzeyde uygulandığı da herkesin malumu.
Ayrıca sorun sadece ‘turistik belgeli’ işletmelerle sınırlı da değil. Yerli ve yabancı turistlere hizmet verdikleri halde turistik belgesi olmayan, belediyeler tarafından ruhsatlandırılmış işyerlerine yönelik uygulamaların da hangi ‘sertlik’ düzeyinde gerçekleştiğini unutmamalıyız.
Bakanlığın referans aldığı yönetmelik öyle görünüyor ki sadece ‘gürültü’yü yasaklıyor. Kabul edilebilir düzeyde müzik yapılan işletmelerin bundan zarar görmemesi gerekiyor.
Yapılacak iş çok açık: Bakanlık yeni bir genelge yayımlayarak gece 24.00’ten sonra müziğin tamamen kesilmesinin, belirli bir düzeyi aşmadıkça hiçbir şekilde söz konusu olamayacağını bir kez daha duyurmalı. Bunu yapmalı ki, söz konusu yerlerin açık ya da kapalı olması yerel bürokrasinin keyfine kalmasın, çifte standartlar olmasın.
Gürültünün önlenmesine kimsenin bir itirazı yok. İtirazımız gürültü bahane edilerek eğlence yerleri üzerine yasal dayanağı olmayan bir baskının kurulmasınadır.